Partnerdossier 2021-2021 – VRG Brussel

Voorwoord

In dit partnerdossier zetten we graag in korte lijnen uiteen welke activiteiten het Vlaams Rechtsgenootschap Brussel zal organiseren en de mogelijkheden die we kunnen bieden aan uw bedrijf.

Opgelet: de prijzen worden op onze website niet meegedeeld. Indien u zich graag wenst te informeren omtrent de tarieven, kan u ons steeds bereiken op vrg.bxl@gmail.com waarna wij u het partnerdossier graag overhandigen.

Sociale media & mailing

Het VRG heeft een drukbezochte Facebookpagina, met meer dan 2500 volgers. De pagina is een medium om publiciteit te maken om onze volgers op de hoogte te houden én is bovendien een onmisbaar en snel communicatiemiddel naar de studenten toe. Wij zijn een gevestigde waarde in de jaargroepen (een soort van forum tussen studenten waar zij met al hun vragen terecht kunnen), waarin het VRG publiciteit maakt voor evenementen, stage, jobs enzovoort.

Het VRG beschikt over de mogelijkheid om per mail de gehele faculteit Recht & Criminologie te bereiken. Doorheen de jaren hebben we een omvangrijke database van e-mailadressen van studenten verkregen. Deze gegevens mogen gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De mogelijkheid bestaat dus om, via het VRG, een mail te sturen naar al deze studenten.

  • All-in module om gedurende het hele jaar onbeperkt mails te mogen versturen én posts op onze sociale media kanalen te mogen plaatsen
  • Versturen van één mail/plaatsen van één post op onze sociale media kanalen

Lezingen & workshops

Het VRG wil u bijstaan om lezingen en workshops te organiseren. Wij kunnen het juiste doelpubliek bereiken en de logistieke taken op ons nemen bij de organisatie van een lezing of workshop. Daarnaast zorgen we voor gepaste promotie om van uw evenement een succes te maken én om u in rechtstreeks contact te brengen met studenten van de faculteit.

Wij zoeken bedrijven en gastsprekers om de studenten klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Soft skills en interviewtechnieken zijn voorbeelden van onderwerpen die het voorbije academiejaar centraal stonden.

Interesse om een lezing of workshop te geven aan onze studenten Rechten of Criminologische Wetenschappen? Geef ons een seintje via vrg.bxl@gmail.com

RC JOB FAIR

De RC Job Fair is doorheen de jaren geëvolueerd naar een belangrijke dag voor studenten vanaf derde bachelor tot en met onze masterstudenten. Wij creëren een professionele ruimte waarin de studenten contact kunnen zoeken met tal van verschillende bedrijven. Wij pogen het ideale klimaat te vormen met voorafgaand een lunch en achteraf een receptie om de dag gezellig af te sluiten in een meer informele context.

Na het voorbije academiejaar waarbij online activiteiten hebben overheerst, willen wij graag opnieuw een fysieke jobbeurs organiseren. Wij bouwen graag verder op onze gebruikelijke formule waarbij we jaarlijks meer dan 250 studenten en 50 bedrijven verwelkomen.

Wij werken met een bedrijvenboek waarin alle bedrijven worden voorgesteld. Elk bedrijf zal op 3 vragen kunnen antwoorden en indien gewenst kan een advertentie hierin geplaatst worden tegen betaling.

Mogelijkheden:

  • Kleine stand
  • grote stand
  • CV-boek indien u deelneemt aan RC Job Fair
  • CV-boek indien u niet deelneemt aan RC Job Fair
  • Deelname aan bedrijvenboek met eigen presentatie

De datum en locatie zullen op een later tijdstip worden meegedeeld.

RC JOB DAYS

De RC Job Days is een gloednieuw concept dat vorig academiejaar werd geïntroduceerd en plaatsvindt in het tweede semester. Er worden diverse lezingen georganiseerd die meer duiding geven aan onze studenten over welke richting zij op kunnen gaan na het behalen van hun diploma. De verschillende gastsprekers lichten toe hoe hun carrière van start ging en wat hun job precies inhoudt. Kortom: alle praktische vragen waarmee onze studenten zitten, zullen worden beantwoord.

De studenten Rechten en Criminologische Wetenschappen krijgen verschillende beroepen voorgeschoteld gedurende twee weken, gaande van gerechtsdeurwaarder of diplomaat tot een criminoloog bij het Family Justice Center.

Na de enthousiaste verwelkoming door studenten, professoren en bedrijven zullen wij volgend academiejaar opnieuw op zoek gaan naar boeiende beroepen. Interesse om een lezing te geven aan enthousiaste studenten? Stuur dan een mailtje naar: vrg.bxl@gmail.com

Brussels Law School Lunch

Samen met onze zustervereniging Brussels Law School Consultancy vzw zullen we opnieuw een lunch organiseren. Het is een ideale gelegenheid voor studenten en werknemers van advocatenkantoren of consultancy bedrijven om samen te komen voor een networking event én om de nog openstaande vacatures in te vullen.

Dit evenement zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in het voorjaar van 2022. Een concrete datum en de kostprijs zal zo spoedig mogelijk gecommuniceerd worden.

Indien uw kantoor interesse heeft om onze beste en meest gemotiveerde masterstudenten te ontmoeten, neem dan contact op met ons via vrg.bxl@gmail.com

Website

Het Vlaams Rechtsgenootschap Brussel heeft een eigen website waarop we inzetten op een vlotte én directe communicatie met de studenten en bedrijven. Onze partners, vacatures en cursusdienst staan centraal.

In verband met onze website bieden we de volgende mogelijkheden aan:

  • Logo met link onder tabblad “partners” gedurende een jaar
  • Logo met link onderaan elk tabblad gedurende een jaar
  • Volledig eigen tabblad gedurende een jaar

Neem alvast een kijkje op onze website: http://www.vrgbrussel.be

Galabal der Rechten & Criminologie

Het jaarlijks Galabal der Rechten & Criminologie is een prestigieus netwerkmoment in het tweede semester waar studenten, alumni, professoren, bedrijven en andere prominenten elkaar in maatpak of baljurk terugvinden op een exclusieve locatie.

Als een van de grootste feestelijkheden aan de Vrije Universiteit Brussel mogen we tot wel vijfhonderd gasten ontvangen. Wederom zullen er op de 38ste editie van ons galabal op tal van manieren in de mogelijkheid worden voorzien om uw bedrijf te afficheren.

Interesse om te pronken op onze affiches en locatie? Contacteer ons via vrg.bxl@gmail.com

Launch.career

Launch.career is een startup die een online platform hebben opgericht met als uitgangspunt om studenten een plek aan te bieden waar ze een stage of een job kunnen bemachtigen.

Het platform biedt verschillende mogelijkheden om onze studenten te helpen in hun academische carrière. Bedrijven krijgen de mogelijkheid om vacatures te publiceren én studenten krijgen toegang tot exclusieve aanbiedingen.

Na een nauwgezette samenwerking met de startup, willen wij graag onze partners stimuleren om ook samen te werken met Launch.career. Wij willen onze studenten zoveel mogelijk kansen aanbieden om hun carrière van start te laten gaan.

Interesse om deel uit te maken van het online platform? Neem contact op met Launch.career via onderstaande kanalen.

E-mail: jan.colpaert@launch.career
LinkedIn: Launch.career
Instagram: Launch (@launch.career)
Facebook: Launch.career

Solidariteit

Met veel trots kondigen wij een nieuw initiatief aan. Het sociaal comité is een onderdeel van het VRG en heeft als doelstelling goede doelen te steunen. Samen met de leden van dit comité zullen we evenementen organiseren met het oogmerk om een welbepaalde organisatie in de kijker te zetten én deze te kunnen steunen. Wij concentreren ons op organisaties die dicht bij onze leden staan en de studentengemeenschap ondersteunen.

Het voorbije academiejaar lag onze focus op het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Met de verkoop van onze facultaire truien, konden we 850 euro inzamelen voor de organisatie van de Zelfmoordlijn.

Interesse om samen een actie op poten te zetten? Laat het ons weten via: vrg.bxl@gmail.com.

Slotwoord

Om te eindigen wil ik u graag bedanken voor het doornemen van ons partnerdossier. Mocht u interesse hebben in één van deze initiatieven of een andere formule in gedachte hebben, mag u ons altijd contacteren.

Hopend op een positief antwoord,

Hannah Winters – Voorzitter
Robin De Zutter – Ondervoorzitter
Sarah Rouchdi – PR-verantwoordelijke